Category - Scale Buster

SCALE BUSTER

Scale Buster

Scale Buster เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการปรับสภาพน้ำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว สำหรับงานท่อทั่วไป อุปกรณ์ทำความร้อนและประปา อุปกรณ์เครื่องใช้และอุปกรณ์แปรรูป ยับยั้งการเกิดคราบหินปูน การกัดกร่อน ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและการใช้สารเคมี